Knihy  Kamily Kay Strelka Kankovej  sú pre každého, kto si pri čítaní chce oddýchnuť, poučiť i usmiať sa, vyroniť slzičku, či pocestovať.  Podľa ohlasov čitateľov  sa jej knihy čítajú na  dúšok, a znova, preto už mali niekoľko vydaní. Autorka je výbornou rozprávačkou. Rada sa stretáva so svojimi čitateľmi, podrobne a zaujímavo uvedie poslucháčov do historiek a situácií, ktoré sú neopakovateľné. Motivuje ich, nadchne optimizmom a dodáva im energiu. Jej životné  skúsenosti z cestovania po svete, z podnikania v Amerike, kde žila vyše  38 rokov, sú nesmierne zaujímavé pre čitateľov  každého veku. Autorku pozývajú na prednášky, spojené s besedou mnohé knižnice,  kluby  vo firmách, v obciach, či na školách a sú spojené aj s predajom kníh a autogramiádou. Všetky knihy sú ilustrované autentickými fotografiami z archívu autorky.

Kamila Kay Strelka-Kanková je známa z televíznych vystúpení, z časopisov , z rozhlasových vysielaní,  z besied doma,  ale aj v zahraničí. So Slovákmi sa stretla v Maďarsku, v Rakúsku, v Českej republike, v Kanade,  v Chorvátsku a pochopiteľne aj v USA.